Skuteczne rozwiązania przeciwwodne dla inwestycji budowlanych.

Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów, wspieramy klientów w wyborze odpowiednich rozwiązań hydroizolacyjnych dopasowanych do konkretnych wymagań projektowych.

Specjalizujemy się w systemach zabezpieczeń wodochronnych dla budownictwa inżynieryjnego oraz kubaturowego zarówno dla części podziemnych jak i naziemnych budowli.

Przejdź do serwisu hydroizolacje.com.pl  i dowiedz się więcej.

  • Współpracujemy z biurami projektowymi w zakresie doboru rozwiązań izolacji przeciwwodnych.
  • Optymalizujemy koszty inwestycji dobierając bezpieczne rozwiązania adekwatne do rodzaju i przeznaczenia obiektów.
  • Przeprowadzamy analizy i oceny stanu budowy przy współpracy z rzeczoznawcami.
  • Przygotowujemy szczegółową wycenę rozwiązań uwzględniającą realne zużycie materiałowe.
  • Prowadzimy szkolenia dla firm wykonawczych na budowach – ocena prac dokumentowana raportami, certyfikatami.
  • Oferujemy rozwiązania zarówno dla nowo powstających obiektów, jak te przeznaczone do napraw i uszczelniania konstrukcji.
© Copyright - Budmech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.