Nasza misja

Łączymy wiedzę z najlepszymi praktykami w celu zapewnienia bezpiecznych i efektywnych rozwiązań.

Nasza wizja

Tworzymy silną merytorycznie i finansowo firmę. Dzięki łączeniu przyjętych standardów z naszymi wartościami osiągamy zamierzone cele. Dostarczamy potrzebną wiedzę, usługi i produkty, budując partnerskie relacje z naszymi klientami.

Nasze wartości

 • Spójność

  Działamy w zgodzie z naszymi wartościami i celami, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Budujemy zrozumiałą komunikację, co przekłada się na poczucie bezpieczeństwa i zaufanie wobec firmy.

 • Odpowiedzialność

  To dla nas poczucie tożsamości i wpływu na otoczenie, poszanowanie norm społecznych i zasad uczciwego biznesu.

 • Rozwój

  Nieustannie dążymy do bycia lepszym, wspieramy kulturę otwartości na wiedzę i dzielenia się nią z innymi.

 • Elastyczność

  Umiejętność szybkiego i adekwatnego reagowania na zachodzące zmiany, patrzenie z szerszej perspektywy oraz kierowanie się zasadą wygrany – wygrany.

 • Bezpieczeństwo

  Tworzymy środowisko dające możliwość długoterminowego planowania i realizacji celów; stawiamy wyłącznie na rozwiązania odpowiednio dobrane, zgodne z normami i standardami.

© Copyright - Budmech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.